xuño 20, 2009

Asuntos de Feijoo e do PP


Consulta lingüística. Parece ser que o novo inquilino da Xunta aínda non se decatou de que a lingua galega é, de todas as do estado español, a que ten un maior retroceso neto de falantes. Non hai abandono lingüístico significativo nos que falan castelán, catalán e éuscaro falantes. Haino, e moito, nos galego falantes. Tampouco debe querer saber que o Plan de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia en setembro do 2004, establece como un dos seus obxectivos xerais conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso, e dálle prioridade á súa presenza en sectores estratéxicos, como é o caso do ensino non universitario. O único que sabe o actual presidente da Xunta é que lle debe dar xeito ao seu compromiso electoralista. Velaí que lle vai enviar enquisas aos pais e nais, disque son ao redor de 300 mil, para determinar cal ha ser a lingua vehicular. ¿u-lo a legalidade? ¿u-lo o rigor científico? Feijoo comeza alimentando un populismo que sabe ben é fonte de votos.
Con Mariano deica ao 2012. Rajoy gañou en Galiza e en Europa. As vitorias electorais do PP parecen consolidar a posición de Mariano Rajoy á fronte do partido, e a conquista de España semella algo máis achegada. Habemos ver. No bando socialista saben que estes son tempos malos, e para eles todo ben mentres os que se perdan sexan escanos no Far West da Iberia –entendan Galiza- ou aló no centro de Europa -entendan Bruxelas-. Os que realmente importan son os escanos da “Carrera de San Jerónimo”, os do poder real. E para estes aínda falta tempo de abondo como para que se apouvigue a crise, haxa financiamento para Catalunya etc. Así que con Mariano até o 2012. A cuestión entón para Feijoo será se Rajoy non entra na Moncloa: ¿quen lle percorrerá daquela as aldeas na campaña electoral ?