febreiro 08, 2008

Plataforma Coimbra - Galiza


Simplemente achei muito interesante esta plataforma Coimbra - Galiza que está a desenvolver actividades de divulgación e coñecemento de Galiza en Coimbra. Hai muito camiño que percorrer aí e debemos ir aos poucos, a modo, pero nesa dirección. E iso penso que é o que fai esta plataforma que ademais organiza este concerto de música galega e portuguesa. Parabéns para os da Plataforma Coimbra - Galiza.

Ningún comentario: