agosto 02, 2006

As galegas e os galegos no mundo (I)


O Foro Cívico Galego de Barcelona vén de presentar un monográfico que fala sobre nós, as galegas e galegos que pertencemos á Galiza Global. Mulleres e homes que vivindo fóra da Galiza territorial sentímonos formando parte da Galicia Nación. Dende a web do FORO, na sección da súa revista reNOVA GALIza se poden descargar os pdf que conteñen as 208 páxinas deste inmenso traballo sobre As galegas e os galegos no mundo (I).