setembro 18, 2006

No Pazo de Trasalba,...


Seguimos coa sesión da Clariña en diversos lugares do país. Este de agora é moi recomendable. Estamos na casa museo Pazo de Trasalba, residencia durante longo tempo do mestre Ramón Otero. O lugar onde está a Clariña é precisamente a galería do Pazo que foi deseñada por Castelao. A combinación de cores - verde enriba da pedra- e outros elementos fan da galería unha das pezas sublimes deste Pazo. Non deixedes de visitalo se tedes vagar. Velaí un texto recollido que eu tamén firmo: "Serán as terras vizosas de Trasalba e os contactos humanos alí desenvolvidos os que fagan descubrir a Don Ramón as esencias profundas da cultura tradicional e as que o poñan en contacto coa lingua, paisaxe e sensibilidade galega. A casa de Trasalba e os seus contornos paisaxísticos axúdannos decisivamente a mellor entender o pensamento oteriano e constitúese como un dos referentes simbólicos do noso pasado recente"

1 comentario:

torredebabel dixo...

que ben! xa podo ver a foto!!