xullo 08, 2006

Praziña de Fonseca, Santiago.


Velaí unha imaxe da praziña de Fonseca, xusto a carón da inmensa praza do obradoiro.
Nesta semana vindeira teremos o pracer de andar por aí e facer rúas no casco vello de Santiago.

Ningún comentario: